PROJEKT ZAISŤUJE:                          GAMIRE s.r.o.                                           v zastúpení Mgr. Gabriela Remšíková

Rázusova 85/8, 01901 Ilava

IČO: 52 751 724                                  DIČ: 2121153694

zapísaný: Okresný súd Trenčín,  oddiel: Sro, Vložka číslo 39205/R

www.gabikaremsikova.sk www.cestujemezazazitkami.sk       email: info@gabikaremsikova.sk mobil: 00421 950 445 890